CRIPTO-LOCKER

Mitjançant els nostres clients hem detectat una creixent proliferació de un virus anomenat CRIPTO-LOCKER, que encripta la informació dels equips.…

Office 365 i MAC

La meva experiencia de Office 365 amb dispositiu MAC no ha estat satisfactória. Actualment es troben moltes diferències entre les…