La meva experiencia de Office 365 amb dispositiu MAC no ha estat satisfactória. Actualment es troben moltes diferències entre les versions de office 2013 per Windows  i la versió Office 2011 per MAC.
Esperem que amb la nova versió de Office 2016 que actualmente ja es trova en versió beta es pugui treballar directament amb els documents de SharePoint i de OneDrive.
El client de OneDrive para empresa encara está disponible en fase preview. Es pot descarregar aquí.