Què és un Hotspot?
Un Hotspot és un sistema de gestió d’accés a una xarxa wifi o cablejada. Permet diferents mecanismes d’autenticació. També gestiona l’ús que poden fer els usuaris d’aquesta xarxa, i manté un registre de tots i cadascun dels accessos que estem tenint a la nostra xarxa, per posteriorment poder evitar problemes de seguretat.

Com funciona un Hotspot?
Primer de tot l’usuari es connecta a una xarxa que aparentment està desprotegida. Una vegada connectat, si inicia el navegador, se li demanarà usuari i clau d’accés. Amb un controlador de Hotspot podem donar d’alta, de baixa i fins i tot configurar la duració de qualsevol clau que generem.

Millores que ofereix el Hotspot
Habitualment totes les empreses disposen de xarxes Wifi. Majoritàriament aquestes antenes estan configurades amb algun tipus de seguretat. Una vegada introduïda la clau de la xarxa inalàmbrica tenim accés a la xarxa de l’empresa. Majoritàriament no hi ha cap tipus de restricció i això pot esdevenir un problema si hi ha persones externes a l’empresa que en algun moment s’han connectat (com poden ser visites, comercials…). Per això és útil poder utilitzar Hotspot, ja que les claus que s’entreguin tindran una validesa per un temps determinat i es podran anul•lar sempre que es vulgui.

Casos pràctics

Una manera òptima d’aplicar un Hotspot en una empresa mitjana seria podent disposar de punts d’accés o antenes que permetin multiSID. D’aquesta manera podríem emetre una SID privada d’empresa amb un password només reconegut pels usuaris o encara millor, amb autenticació per RADIUS, que permeti autenticar de manera automàtica als usuaris de Active Directory. D’aquesta manera els usuaris de dins del domini disposarien d’aquesta Wifi sense  haver de fer res. Per un altre cantó podríem publicar una segona SID per convidats o GUEST. En aquesta segona SID utilitzaríem el Hotspot per persones externes a l’empresa i també restringiríem els amples de banda i l’accés a determinats recursos,  podent anul•lar totalment la navegació des de dispositius mòbils en cas de que ho necessitéssim.