Cloud Computing consisteix en “pujar” les nostres dades i ubicar-les en servidors remots en lloc de en servidors locals. La manera d’accedir a aquestes dades serà mitjançant internet i no la xarxa interna.

Aquesta tecnologia dona noves oportunitats de negoci i facilita la mobilitat.

A nivell de infraestructura, aquesta tecnologia sempre resultarà mes econòmica, ja que el nostre servidor, en la majoria dels casos només ocuparà una petita parcel·la d’un maquinari, repartint per lo tan els costos de la inversió.

La manera de pagament d’aquesta tecnologia acostuma a ser per servei o per característiques de maquinari

  • Servei: Preu per connexió, ja sigui compte de correu, accés a una aplicació remota…
  • Maquinari: L’import anirà proporcional amb les característiques del nostre servidor, i en la majoria dels casos nosaltres tindrem la llibertat per modificar en qualsevol moment aquestes característiques.

Avui en dia, si volem protegir una aplicació crítica i no volem córrer riscos innecessaris i no disposem de elevades inversions en iT, la millor manera és externalitzar aquesta aplicació i fer que els usuaris accedeixen a ella mitjançant Internet. La nostre aplicació estarà físicament en un datacenter que a la hora estarà replicat en diverses ubicacions. Aquesta infraestructura podria resultar molt costosa i totalment inviable de tenir físicament a la nostre empresa. Aquest serveis tindrà un cost mensuals que anirà lligat amb les característiques del servidor i les connexions necessàries per accedir-hi.