• Subministrament de tota classe de material informàtic.
  • Instal·lació de sistemes operatius i programari.
  • Instal·lació i configuració de dispositius hardware.
  • lació de sistemes MAC i PC en entorns corporatius.
  • Atendre incidències i tramitació de les garanties vigents.