• Disseny d’infraestructures de servidors.
  • Subministrament de material.
  • Atendre incidències relacionades amb problemes de servidors.
  • Creació d’entorns virtuals. Per aprofitar el rendiment del hardware, es poden crear diferents sistemes virtuals dins el mateix sistema físic. Això ens permetrà un estalvi en el manteniment hardware, un estalvi energètic i ens aportarà una major flexibilitat i facilitats alhora de resoldre incidències.
  • Els principals sistemes amb que treballem són: Windows 2008 R2, Windows Small Business Server 2011, Microsoft Exchange 2010, VMware