Per tal de poder disposar d’un entorn segur, ràpid i fiable és important fer un seguiment dels diferents dispositius que componen la nostra infraestructura informàtica, tan de software com de hardware. iT PRO, tenint en compte el tipus de manteniment acordat amb el client pot intervenir de diferents maneres alhora d’assolir la tasca de suport informàtic.

  • Manteniment Sota Demanda: Suport creat per professionals liberals, usuaris particulars i pymes. Aquesta pla és totalment lliure. Es factura per hores consumides. S’intervé quan l’usuari o empresa ho requereix.
  • Manteniment Estàndard: Consisteix en la realització de tasques periòdiques en empreses que volen aplicar certs controls i/o que necessitin una revisió permanent dels sistemes, ja sigui per nombre d’usuaris o per la complexitat de la infraestructura. Aquesta manera de treballar requereix un anàlisi inicial per determinar els equips que cal mantenir i poder fixar d’aquesta manera un pla de manteniment i uns terminis de revisió.
  • Outsorcing: iT PRO s’ofereix com a empresa a subcontractar per a la realització de serveis informàtics. Per una empresa tenir el departament d’informàtica subcontractat aporta uns avantatges destacats. En aquest cas les facturacions seran mensuals i els preus seran pactats per anys, mes o dies segons sigui més convenient per les dues parts.
  • Assistència Remota: Oferim aquest servei per millorar el temps de resposta. Aquest recurs ens permet solucionar problemes sense haver de desplaçar-se a casa el client o a la empresa.